Logo
Comictz011
סמנו את השורה שלמטה כדי לדעת למה זה מצחיק!
זה מצחיק כי הנקישה על החלון גרמה לגיטרה להתפוצץ כפי שהפריטה על הגיטרה גרמה לחלון להשבר!