Logo
Comictz007
סמנו את השורה שלמטה כדי לדעת למה זה מצחיק!
זה מצחיק בגלל שהסימון הלבן בעצם נעשה ע"י הרוצח, והוא גם השאיר אחריו עקבות של סימון לבן! מה ההגיון פה???