Logo

שירים - פה זה נגמר (שיר סיום)

(מתוך תוכנית )
מילים:
אומרים שכל סוף הוא גם התחלה
אם לא בשבילך אז בשביל מחלה
ובדיוק כשתחשוב שהחלמת הדוקטור יאמר
שפה זה נגמר

לקבר יבוא אספסוף מעורב
המון חברים וידידים וגם רב
וכמה תופתע כשכולם ירקדו כשהוא שר
שפה זה נגמר

פה זה נגמר
אין עוד בדיחות ואין שום דבר
כי פה זה נגמר
אין כלום מחר, היום זה הסוף
כי פה זה נגמר


מספרים על הכומר ג'ון בראון השני
ששדד בית זונות והרג צועני
הוא נידון לארבע עשרה שנות מאסר והכחיש
שפה זה נגמר

הוא עירער לבית דין ועונשו רק הוחמר
על כסא חשמלי הוא לפתע נזכר
איך שישו צרח על ההר בעודו ממוסמר
שפה זה נגמר

פה זה נגמר
אין עוד בדיחות ואין שום דבר
כי פה זה נגמר
אין כלום מחר, היום זה הסוף
אז פה זה נגמר


אז כולנו מתים ואין מה לקטר
זה מה שציפינו פחות או יותר
ואם יש גיהנום אז אולי נפגש, אבל עד אז
פה זה נגמר