Logo
Mofa_credits
Logo
מופע התקרית המביכה של ץ סופית הוא מופע בן חצי שעה שהוצג בהקרנת הבכורה של "פיצריה מן העבר"
במסגרת "פסטיבל אייקון TLV", ב-18 באוקטובר 2011, בפני קהל של כ-350 צופים.